Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109052-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;
-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
-Điện thoại: 0240 3854 574.
-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn Phòng kỹ thuật thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở ký phê duyệt
Bước 3: Tổ chức nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đối với rừng sản xuất rừng tre nứa được khai thác: có độ tàn che trên 70% và có số cây già và cây vừa trên 40% tổng số cây.
- Đối với rừng tre nứa là rừng phòng hộ khi rừng đạt độ tàn che trên 80% mới được phép khai thác.
Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nức trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên
Thuyết minh kỹ thuật
Biểu tổng hợp và biểu thống kê khối lượng khai thác (Đơn vị tính: cây/ha, nêu rõ diện tích, địa danh, lô, khoảnh, sản lượng thương phẩm)
Bản đồ tỉ lệ 1/10.000 xác định lô thiết kế khai thác
Số bộ hồ sơ: 6 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
30