Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109171-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ, Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Hạt kiểm lâm/Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép vận chuyển đặc biệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Kiểm lâm - Sở NN & PTNT. Cán bộ bộ bộ phận “một cửa” kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Phòng Thanh tra pháp chế.
-Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
-Điện thoại: 0240 3854 396.
-Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Bước 2: Phòng Thanh tra pháp chế thẩm định hồ sơ, xác minh thực tế lâm sản (nếu cần); báo cáo đề xuất trình Lãnh đạo Chi cục kiểm lâm xem xét, ký giấy phép vận chuyển đặc biệt. Chuyển bộ phận “một cửa” để trả kết quả
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Kiểm lâm.
- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (theo mẫu)
Tài liệu chứng minh về nguồn gốc hợp pháp của lâm sản là thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm (bản sao mang theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản sao có công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-109171-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đường bộ, Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
14