Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109172-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TB&XH
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ và cơ quan có liên quan (nếu có)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bản
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Lao động - TB&XH tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra sơ bộ hồ sơ trước khi trình hội đồng thẩm định cấp tỉnh. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ.
- Địa chỉ: 52 đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 3.854.240 - Fax: 3.858.739.
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để xem xét báo cáo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cho phép thành lập. Trường hợp không đủ điều kiện cho phép thành lập phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 4: Gửi quyết định thành lập hoặc văn bản trả lời tới cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường
Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân
Đề án thành lập trường
Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng
Dự thảo Điều lệ trường
Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm)
Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính
Biên bản cử người đứng tên thành lập trường; danh sách cổ đông cam kết góp vốn; danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường; dự kiến Chủ tịch HĐQT
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề: Mẫu 3b.
Đề án thành lập trường trung cấp nghề: Mẫu số 4.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường trung cấp nghề ngoài công lập (2 thành viên trở lên) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-109172-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28