Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109216-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TB&XH
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Văn bản
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động - TB&XH.
- Địa chỉ: 52 đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang;
- Điện thoại: 3.854.240 - Fax: 3.858.739;
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng Dạy nghề tổ chức thẩm định, trình Giám đốc Sở ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề; trường hợp không cấp thì trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận tại phòng Dạy nghề. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề
Bản sao quyết định thành lập
Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu cơ sở giáo dục, doanh nghiệp
Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình đối với những nghề đăng ký hoạt động
Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký
Giấy tờ chứng minh các điều kiện về: cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề; đội ngũ giáo viên; chương trình dạy nghề.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề: Mẫu số 3
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề: Mẫu số 1.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho các cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-109216-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
33