Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109217-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TB&XH
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Văn bản
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở dạy nghề nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội.
- Địa chỉ: 52 đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 3.854.240 - Fax: 3.858.739.
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng Dạy nghề tổ chức thẩm định, trình Giám đốc Sở ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề; trường hợp không cấp thì trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. Tổ chức đến phòng Dạy nghề nhận giấy chứng nhận.
Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Các nghề đăng ký bổ sung hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ Lao động - TB&XH ban hành (đối với nghề trình độ trung cấp, cao đẳng).
- Có cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình dạy nghề phù hợp với quy mô, cơ cấu nghề đào tạo.
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp
Đơn đăng ký bổ sung
Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ hoạt động dạy nghề.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề: Mẫu số 7
Tải về
Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề: Mẫu số 6.

0
31