Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109219-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phépQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240 3854 574.
- Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sở thiết kế, phê duyệt hồ sơ thiết kế tham mưu lãnh đạo chi cục trình Giám đốc Sở Nông nghiệp phê duyệt
Bước 3: Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận một cửa Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Các khu rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đất đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng.
- Rừng nằm trên các tuyến đường vận xuất, vận chuyển gỗ, làm kho bãi trong khai thác chính.
- Các cây đứng, mọc rải rác còn sót lại trên nương rẫy cố định, được Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép khai thác tận dụng.
- Các cây gỗ chết đứng, chết khô, chết cháy trong rừng sản xuất, do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn quản lý bảo vệ và hưởng lợi theo quy định của Chính phủ, được Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép khai thác tận dụng.
Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôI do Nhà nước đầu tư
Thuyết minh kỹ thuật
Biểu tổng hợp và biểu thống kê khối lượng khai thác (Nêu rõ diện tích, địa danh, lô, khoảnh, trữ lượng khai thác, tỷ lệ lợi dụng, sản lượng thương phẩm, …)
Bản đồ tỉ lệ 1/10.000 xác định lô thiết kế khai thác
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định thiết kế 2.000đ/m3
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
29