Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109231-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TB&XH
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bản
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm dạy nghề nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Địa chỉ: 52 đường Ngô Gia Tự;
- TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang;
- Điện thoại: 3.854.240 - Fax: 3.858.739;
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng Dạy nghề thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện trình Giám đốc Sở ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Tổ chức đến nhận Giấy chứng nhận tại Phòng Dạy nghề của Sở. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (Theo Mẫu số 01)
Bản sao giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập trung tâm
Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động (theo Mẫu số 02)
Bản sao Quy chế trung tâm dạy nghề đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính của trung tâm phê duyệt
Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động
Giấy tờ chứng minh các điều kiện về: cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề; đội ngũ giáo viên; chương trình dạy nghề.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 01: Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề.
Mẫu số 02: Báo cáo thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19