Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109258-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư cảng thuỷ nội địa nộp Tờ trình dự án đầu tư xây dựng cảng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả.
Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.
Điện thoại: 0240.3555.376.
Fax: 02403.854.229 Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.
Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cảng không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy dịnh của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phất triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; vị trí cảng có địa hình, thuỷ văn ổn định, phương tiện ra vào an toàn thuận tiện
Công trình cầu cảng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn; luồng vào cảng (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật luồng theo quy định
Đối với cảng chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm, ngoài các điều kiện trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với hàng hoá nguy hiểm
Được các cơ quan có thẩm quyền theo quy định ban hành Quyết định công bố cảng
Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ theo quy định
Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu cảng
Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tầu thuyền
Tờ trình dự án đầu tư xây dựng cảng
Bản sao Quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-109258-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
29