Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109351-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 38 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Hợp đồng thuê rừng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240 3854 396.
- Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chớnh từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Chi cục Kiểm lâm thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ bỏ công Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định cho thuê rừng gửi cho chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 4: Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện quyết định giao rừng.
- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Đơn xin thuê rừng (theo mẫu)
Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô công chứng)
Văn bản thoả thuận địa điểm khu rừng của Sở NN&PTNT và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Dự án đầu tư khu rừng
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin thuê rừng (dùng cho tổ chức)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho thuê rừng đối với tổ chức - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-109351-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
33