Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109386-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Số 50 - Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240. 3859.878.
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
Bước 2: Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;
- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 3: Tổ chức thực hiện thẩm định (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định
Bước 4: Tổ chức, Công dân đến Phòng Đo đạc Bản đồ, xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả)
Đối với tổ chức trong nước:
1- Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
2- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.
3- Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.
Đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài:
1- Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
2- Bản sao giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.
Đối với tổ chức nước ngoài khác (không thuộc trường hợp doanh nghiệp đầu tư nước ngoài kể trên):
1- Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
2- Hợp đồng đo đạc và bản đồ có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-109386-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23