Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109387-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính phối hợp
Cách thức thực hiện: Tại phòng Tiếp dân Sở Tài chính
Thời hạn giải quyết: Đơn khiếu nại: Không quá 30 ngày ; Đơn tố cáo: Không quá 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Kết luận hoặc công văn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thông báo lịch tiếp dân của Lãnh đạo Sở trên các phương tiện thông tin đại chúng đúng thời gian quy định.
- Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Cao, TP Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3858.714- Fax: 0240.3858.802.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo lịch thông báo.
Bước 2: Công dân đến khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng nội quy tiếp dân và trình bày, cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo. Cán bộ trực tiếp dân mở sổ ghi chép các nội dung phản ánh, báo cáo Lãnh đạo Sở
Bước 3: Trả lời ngay cho công dân các vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở giải quyết.
- Hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết nội dung khiếu nại không thuộc thẩm quyền.
- Xử lý theo quy định của pháp luật với nội dung khiếu nại, tố cáo phức tạp.
Đơn khiếu nại, tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan (nếu có)
Giấy uỷ quyền (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn khiếu nại; Đơn tố cáo.(Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-109387-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24