Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109388-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thuỷ sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa" của Chi cục Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nhận giấy hẹn trả kết quả.
-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240 3824 696.
- Email: ccts_snnptnt@bacgiang.gov.vn
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Chi cục Thuỷ sản kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, ký Giấy chứng nhận
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận "một cửa" của Chi cục Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cấp giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh giống thủy sản theo Điều 3, Quy chế quản lý kinh doanh giống thuỷ sản ban hành kèm theo quyết định số 85/2008/QĐ-BTS ngày 6/8/2008.
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (theo mẫu)
Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Chứng chỉ đã được đào tạo về kỹ thuật sản xuất giống thuỷ sản hoặc nuôi trồng thuỷ sản trở lên
Hồ sơ, lý lịch cá ông bà, bố mẹ: Bảng kê thành phần số lượng loài (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản (Phụ lục I);
Tải về
Hồ sơ, lý lịch cá ông bà, bố mẹ: Bảng kê thành phần số lượng loài (Phụ lục II);
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-109388-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31