Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109448-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả;
Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Bắc Giang.
Điện thoại: 0240.3555.376. Fax: 02403.854.229
Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
: Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.
Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Văn bản đề nghị xem xét chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đương thuỷ nội địa
Phương án thi công công trình
Phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa khu vực thi công công trình
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận phương án đảm bảo giao thông(Đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C liên quan đến an toàn giao thông đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-109448-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28