Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109656-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 105 ngày làm việc (kể từ ngày thông báo)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ngày 01 tháng 4 hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản và trên phương tiện thông tin đại chúng về những định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh để các tổ chức, cá nhân đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho năm sau
Bước 2: Trong thời gian 70 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, các tổ chức, cá nhân có đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh gửi phiếu về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ:
- Địa chỉ: 71 đường Nguyễn Văn Cừ, tp Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3854.275 - 0240.3855.476.
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần.
Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kế hoạch - Tài chính tiến hành phân loại toàn bộ các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ của các tổ chức, cá nhân đã đề xuất để bàn giao cho tổ trưởng Tổ tham mưu giúp việc cho Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh
Bước 4: Trong thời gian 07 ngày làm việc, Tổ tham mưu giúp việc họp lựa chọn, sơ tuyển các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ, trình thường trực hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh
Bước 5: Tiếp theo, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh họp, thảo luận, xem xét, đánh giá các nhiệm vụ khoa học. Căn cứ vào kết luận tại buổi họp, sau 03 ngày làm việc Sở Khoa học và công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ công nghệ cấp tỉnh cho năm sau
Bước 6: Khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ Khoa học công nghệ, sau 05 ngày làm việc, Phòng Kế hoạch – Tài chính chuyển thông báo kết quả các nhiệm vụ Khoa học công nghệ đã được phê duyệt và chưa được phê duyệt đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lời các tổ chức, cá nhân đề xuất
Phiếu đề xuất đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Phiếu đề xuất đăng ký dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu đề xuất đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Tải về
Phiếu đề xuất đăng ký dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận, trả lời phiếu đề xuất danh mục các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp tỉnh của các tổ chức, cá nhân đăng ký - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-109656-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22