Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109697-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở không sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước tại Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ:
- Địa chỉ: 71 đường Nguyễn Văn Cừ, tp Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3858.870.
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ viết phiếu nhận hồ sơ trong đó ghi tõ ngày hẹn trả kết quả. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung
Bước 3: Cấp giấy chúng nhận Tổ chức, cá nhân xuất trình phiếu nhận hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ. Thời gian trả kết quả theo phiếu nhận hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước không được cấp giấy chứng nhận nếu vi phạm Điều 8 Luật Khoa học và công nghệ và Điều 6 Nghị định số 159/2004/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ và các quy định khác hiện hành
Tổ chức, cá nhân đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm xác định độ bảo mật thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành
Phiếu đăng ký kết quả (theo mẫu). Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có một Phiếu đăng ký kết quả riêng
Văn bản chứng nhận kết quả đã được thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các sản phẩm liên quan khác đến nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các kết quả dạng giấy phải đóng bìa cứng, đồng thời phải kèm theo bản điện tử ghi trên đĩa mềm hoặc đĩa quang; các tư liệu điện tử không được đặt mật khẩu
Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Tải về

0
25