Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109751-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Bắc Giang; viết giấy biên nhận, chuyển hồ sơ cho Phòng Trồng trọt
Bước 2: Phòng trồng trọt tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và ký Giấy chứng nhận
Bước 3: tổ chức,cá nhân mang giấy biên nhận đến Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT nhận kết quả (nếu đủ điều kiện)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ quan nhà nước, tổ chức chứng nhận và tổ chức, cá nhân đăng ký Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP phải thực hiện theo các Điều 5, 6, 7, 8, 10, 11
Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP (theo mẫu)
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận VietGAP
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-109751-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24