Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109964-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ, Chi cục ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn; Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ, Chi cục thông báo bằng văn bản cho cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn về lý do không tiếp nhận hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang
- Địa chỉ: 71 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại / Fax: 0240.3851.408 / 0240.3828.059
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết phiếu nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.
Trường hợp nộp hồ sơ theo đường bưu điện mà hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày, Chi cục gửi thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn để đề nghị bổ sung. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Chi cục gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp chuẩn không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục sẽ hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này
Bước 2: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm định hồ sơ công bố hợp chuẩn theo quy định
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để nhận kết quả
Bước 4: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bản công bố hợp chuẩn của các tổ chức, cá nhân trên website của Sở KH&CN, website của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
* Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:
- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC)
- Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật)
- Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố
- Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn
* Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:
- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC)
- Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật)
- Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố
+ Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo Mẫu 1. KHKSCL) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý
+ Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;
- Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (theo Mẫu 5. BCĐG) kèm theo bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký
Ghi chú: Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, thành phần hồ sơ có yêu cầu “sao y bản chính” nói trên phải được chuyển thành bản sao có chứng thực; Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục, Tổ chức, cá nhân khi tiến hành nộp hồ sơ mang theo giấy tờ bản gốc để đối chiếu hoặc nộp bản sao có chứng thực
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) (01 bộ nộp cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 01 bộ được tổ chức, cá nhân lưu)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố hợp chuẩn
Tải về
Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (đối với trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của bên thứ nhất)
Tải về
Kế hoạch kiểm soát chất lượng (đối với trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của bên thứ nhất)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 150.000đ/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-109964-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
21