Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109964-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp tiêu chuẩn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn tại tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ:
- Địa chỉ: 71 đường Nguyễn Văn Cừ, tp Bắc Giang
- Điện thoại / Fax: 0240.3851.408 - 0240.3828.059
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết phiếu nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm định hồ sơ công bố hợp chuẩn theo quy định
Bước 3: Trả kết quả
Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để nhận kết quả
Bước 4: Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bản công bố hợp chuẩn của các tổ chức, cá nhân trên website của Sở KH&CN, website của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1. Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập (bên thứ ba), hồ sơ gồm:
1.1. Bản công bố hợp chuẩn
1.2. Bản sao chứng thực giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn cấp cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường
1.3. Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố
1.4. Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng)
2. Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ gồm:
2.1. Bản công bố hợp chuẩn
2.2. Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố
2.3. Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng)
2.4. Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức,cá nhân công bố hợp chuẩn có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001
2.5. Báo cáo đánh giá hợp chuẩn kèm theo kết quả thử nghiệm mẫu
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố hợp chuẩn
Tải về
Kế hoạch kiểm soát chất lượng (đối với trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của bên thứ nhất
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-109964-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20