Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-110142-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Di sản văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả;
- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310.
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30).
Bước 2: Các phòng chuyên môn tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở xem xét trả lời về thời hạn tổ chức đăng ký cấp giấy đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả
Đơn xin đăng ký di vật (cổ vật, bảo vật) quốc gia
Mẫu phiếu đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (theo mẫu quy định
Sổ đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đăng ký di vật (cổ vật, bảo vật) quốc gia
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-110142-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Di sản
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22