Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-110518-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng QLHNTD tư nhân
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” - Sở Y tế; Chuyên viên kiểm tra và nhận hồ sơ,ghi phiếu tiếp nhận hẹn ngày trả.
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương Thành Phố Bắc Giang.
- Điện thoại: 02403 555760 - Fax: 02403 554050.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký. nhận hồ sơ
Bước 3: Đại diện tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” - Sở Y tế.
- Trả kết quả: tại Bộ phận “một cửa” Sở Y tế, đường Hùng Vương - Thành phố Bắc Giang.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hạn sử dụng là thời hạn còn lại của giấy CN đủ ĐK đã cấp
Đơn đề xin cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề hành nghề y tư nhân của người phụ trách chuyên môn
Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận thay đổi tên cơ sở kinh doanh đối với trường hợp thay đổi tên cơ sở kinh doanh
Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh
Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đã cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân do hỏng, rách nát, thay đổi người quản lý chuyên môn, tên cơ sở nhưng không thay đổi địa điểm thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trừ trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-110518-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
36