Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-110522-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng QLHNTD tư nhân
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” - Sở Y tế; Chuyên viên kiểm tra và nhận hồ sơ,ghi phiếu tiếp nhận hẹn ngày trả.
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương Thành Phố Bắc Giang.
- Điện thoại: 02403 555760 - Fax: 02403 554050.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký. nhận hồ sơ
Bước 3: Đại diện tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” - Sở Y tế.
- Trả kết quả: tại Bộ phận “một cửa” Sở Y tế, đường Hùng Vương - Thành phố Bắc Giang.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thời gian sử dụng Giấy chứng chỉ hành nghề có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp
Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để hành nghề do cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp
Bản chính Chứng chỉ hành nghề đã cấp (để đóng dấu gia hạn)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho các cá nhân đăng ký theo các hình thức khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện và bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài) 150.000đồng/1 hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho các cá nhân đăng ký theo các hình thức khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-110522-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [6]

0
16