Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-110558-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng QLHNTD tư nhân
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” - Sở Y tế; Chuyên viên kiểm tra và nhận hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hẹn ngày trả.
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương Thành Phố Bắc Giang.
- Điện thoại: 02403 555760
- Fax: 02403 554050.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Bước 2: Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký. nhận hồ sơ
Bước 3: Đại diện tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” - Sở Y tế.
- Trả kết quả: tại Bộ phận “một cửa” Sở Y tế, đường Hùng Vương - Thành phố Bắc Giang
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hạn sử dụng là thời hạn còn lại của Giấy CN đủ ĐK đã cấp
Đơn đề nghị sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã cấp
Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên mô, cơ sở vật chất kỹ thuật đối với phạm vi kinh doanh đề nghị bổ sung
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cơ sở điều trị y học cổ truyền không dùng thuốc 60 000 đồng.
Dịch vụ kính thuốc, làm răng giả, chăm sóc sức khoẻ tại nhà 300 000 đồng.
Dịch vụ tiêm chích, thay băng, đo nhiệt độ, huyết áp 60 000 đồng
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 150 000 đồng
Phòng khám đa khoa, chuyên khoa 180 000 đồng.
Trung tâm kế thừa và ứng dụng y học cổ truyền 300 000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân của cơ sở khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (kể cả y học cổ truyền) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-110558-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17