Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-110578-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nếu thấy trên hồ sơ chưa đủ căn cứ thì tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất, thời gian cấp C/O không quá: 05 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ tại phòng Quản lý Doanh nghiệp và xuất nhập khẩu - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang:
+ Địa chỉ: Trung tâm điều hành Khu công nghiệp Đình Trám, Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
+ Điện thoại/Fax: 0240 3566 974/0240 3566 972.
+ Thời gian tiếp nhận: Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) (nếu thiếu, phải bổ sung theo quy định – có sự hướng dẫn của cán bộ phòng) và nhận Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả).
Bước 2: Phòng Quản lý Doanh nghiệp và xuất nhập khẩu kiểm tra Hồ sơ và tổ chức cấp Giấy chứng nhận theo quy định, trình Lãnh đạo ban phụ trách ký duyệt
Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại phòng Quản lý Doanh nghiệp và xuất nhập khẩu – Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Thời gian trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu D (theo mẫu)
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D đã được khai hoàn chỉnh (theo mẫu)
Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan (các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp tờ khai hải quan xuất khẩu)
Hoá đơn thương mại
Vận tải đơn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-110578-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
39