Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-110665-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn giải quyết tại Sở Tư pháp: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Thời hạn giải quyết tại Bộ Tư pháp: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định Bổ nhiệm công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ
- Địa điểm nộp hồ sơ: Số 67-Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tư pháp kiểm tra, xem xét, trường hợp đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật thì nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ cơ quan Bộ Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ Tư pháp, ngoài bì ghi rõ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên
Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Tư pháp, người nộp hồ sơ.. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp tiến hành xác minh tính chính xác, tính xác thực của những giấy tờ và thông tin đã được cung cấp trong hồ sơ
Bước 4: Người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm làm công chứng viên:
a) Có bằng cử nhân luật;
b) Có thời gian công tác pháp luật từ năm năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức;
c) Có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng;
d) Đã qua thời gian tập sự hành nghề công chứng;
đ) Có sức khoẻ bảo đảm hành nghề công chứng.
2. Những trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên
1- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý; đã bị kết án về tội phạm do cố ý.
2- Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
3- Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
4- Cán bộ, công chức, viên chức bị buộc thôi việc.
5- Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư.
Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên
Bản sao bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sỹ luật
Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật
Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng
Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn
Sơ yếu lý lịch
Giấy chứng nhận sức khoẻ
Đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng, người được miễn tập sự hành nghề công chứng, hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên
- Bản sao bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sỹ luật hoặc bằng tiến sỹ luật
- Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng
- Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật
- Sơ yếu lý lịch
- Giấy chứng nhận sức khoẻ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ nhiệm Công chứng viên - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-110665-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18