Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-110741-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng QLHNTD tư nhân
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” - Sở Y tế; Chuyên viên kiểm tra và nhận hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hẹn ngày trả
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương Thành Phố Bắc Giang
- Điện thoại: 02403 555760
- Fax: 02403 554050
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký. nhận hồ sơ
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” - Sở Y tế;
Trả kết quả: tại Bộ phận “một cửa” Sở Y tế, đường Hùng Vương – Thành phố Bắc Giang.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hạn sử dụng là thời hạn còn lại của Chứng chỉ đã cấp
Đơn đề xin đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề y tư nhân
Giấy báo mất Chứng chỉ hành nghề y tư nhân có xác nhận của cơ quan công an cấp xã, phường nơi người đó bị mất Chứng chỉ hành nghề y tư nhân
02 ảnh ch ân dung 4cm x 6 cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y tư nhân do bị mất cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh (trừ hình thức bệnh viện) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-110741-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23