Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-122253-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trưởng phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản, không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp, không quá 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp, kể từ khi thụ lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Cán bộ bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ, chuyển Phòng Tư pháp
Bước 3: Trưởng phòng Tư pháp ký chứng thực (ký thừa uỷ quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “Một cửa” Ủy ban nhân dân cấp huyện
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Bản chính và bản sao chứng minh nhân dân của các bên, sổ hộ khẩu gia đình của bên ủy quyền
Hợp đồng ủy quyền
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực: Tính theo giá trị hợp đồng Dưới 20 triệu đồng thu: 10.000 đ Từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thu: 20.000 đ Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng thu: 50.000 đ Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng thu: 100.000đ Từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng thu: 200.000 đ Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng thu: 500.000 đ Từ 2 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng thu: 1.000.000 đ Từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng thu: 1.500.000 đ Từ trên 5 tỷ đồng thu: 2.000.000 đ

0
19