Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-123131-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ địa chính cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ địa chính kiểm tra, xem xét hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ghi ý kiến xác nhận và gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện
Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra xem xét lại hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì trích lục bản đồ địa chính và gửi đến Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện
Bước 4: Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác minh trường hợp xin thuê đất trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký hợp đồng cho thuê đất
Bước 5: Cá nhân, hộ gia đình nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
Một trong các loại giấy tờ sau (nếu có), bao gồm:
+ Những giấy tờ về quyền được SD đất đai trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Giấy tờ hợp pháp tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa.
+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993.
+ Giấy tờ thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật; Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất; Hộ gia đình, cá nhân được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo (mẫu số 35/HĐCĐH)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính, phí thẩm định. Mức phí tuỳ theo qui định.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-123131-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21