Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-123751-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn tại phòng Tài chính - Kế hoạch
Bước 2: Cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình lãnh đạo Phòng ký duyệt
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại phòng Tài chính - Kế hoạch
Tờ trình đề nghị sửa đổi hồ sơ mời thầu
Các quyết định được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Báo cáo Kinh tế KT, Dự toán (nếu có), kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu
Hồ sơ mời thầu và các điểm cần sửa đổi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi hồ sơ mời thầu - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-123751-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
36