Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-129988-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng ĐKQSDĐ- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSDĐ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ, nếu sau 15 giờ thì vào ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trên đơn và trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; cán bộ chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và vào sổ tiếp nhận nếu đủ hồ sơ
Bước 2: Cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Văn phòng ký xác nhận và vào sổ theo dõi
Bước 3: Công dân đến nộp lệ phí và hận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (trường hợp có hộ khẩu thường trú và sản xuất nông nghiệp tại địa phương không phải nộp lệ phí).
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai có chứng thực
Bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận có hộ khẩu thường trú tại địa phương và sản xuất nông nghiệp (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký giao dịch bảo đảm 60.000 đồng (đối với hộ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và không có hộ khẩu thường trú tại địa phương)
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
32