Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-130178-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ lao động Thương binh và Xã hội cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận đơn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân lập hồ sơ nộp tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ lao động thương binh xã hội cấp xã xem xét, kiểm tra, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận và đóng dấu hồ sơ
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã
Đơn đề nghị cho vay vốn và đơn đề nghị cho hỗ trợ
Hợp đồng xuất khẩu lao động
Bản photo công chứng CMTND hoặc Sổ hộ khẩu gia đình
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn đề nghị cho vay vốn và hỗ trợ người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-130178-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Việc làm
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21