Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-130218-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã về nhu cầu thành lập trang trại của người dân tại địa phương và nhận hồ sơ của các hộ gia đình và cá nhân
Bước 2: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế sản xuất kinh doanh của trang trại; lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 3: UBND cấp huyện ra quyết định cấp Giấy chứng nhận, trả kết quả cho hộ gia đình và cá nhân
Đơn xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Bảng tóm tắt kết quả đầu tư
Biên bản kiểm tra thẩm định mô hình
Bản gốc Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Tải về

0
25