Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-130264-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ rừng nộp hồ sơ tại Hạt kiểm lâm. Hạt Kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn
Bước 2: Cán bộ Hạt Kiểm lâm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã kiểm tra thực tế; lập biên bản và bảng kê gỗ, lâm sản có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã
Bước 3: Hạt kiểm lâm gửi kết quả cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Đơn xin khai thác gỗ rừng trồng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao công chứng) và có hồ sơ phê duyệt khai thác của cấp có thẩm quyền
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v cho phép khai thác rừng trồng bằng vốn viện trợ, vốn ngân sách nhà nước
Biên bản kiểm tra và bảng kê kèm theo
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
30