Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-130308-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Hạt kiểm lâm. Hạt Kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn
Bước 2: Hạt kiểm lâm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế lô rừng; lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định phê duyệt
Bước 3: Hạt kiểm lâm gửi kết quả cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Đơn đề nghị cấp phép khai thác có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Biên bản thẩm định đơn đề nghị kèm theo biểu tổng hợp và biểu thống kê khối lượng khai thác (Nêu rõ diện tích, địa danh, lô khoảnh, trữ lượng khai thác....)
Tờ trình của Hạt kiểm lâm kèm theo hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do nhà nước đầu tư vốn của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-130308-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25