Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-130481-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm y tế dự phòng huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc trung tâm y tế dự phòng huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm y tế dự phòng huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND và Trạm y tế cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm y tế dự phòng thông báo kế hoạch tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm trên các phương tiên thông tin đại chúng địa phương
Bước 2: Tổ chức, cá nhân đăng ký, làm hồ sơ + Gửi ảnh cho Ban tổ chức lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm được thành lập bởi Trung tâm y tế dự phòng
Bước 3: Trung tâm y tế dự phòng tổ chức tập huấn, cấp giấy chứng nhận
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm y tế dự phòng
Đơn xin cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức VSATTP
Lý lịch học viên tham dự tập huấn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm
Tải về
Biên bản thẩm định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Tải về
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 15000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-130481-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24