Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-131632-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban QLDA
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Thông báo tối thiểu 10 ngày trước thời điểm đóng thầu đối với gói thầu bình thường;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu được thông báo về nội dung sửa đổi HSMT
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ban quản lý dự án thông báo nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi đã phát hành hồ sơ mời thầu đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT.
HSMT; văn bản sửa đổi HSM
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi Hồ sơ mời thầu (HSMT) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-131632-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
34