Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-159009-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Quyết định hành chính - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần
Bộ phận một cửa của Sở tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển phòng Quản lý đất đai để giải quyết theo quy định
Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận, in giấy chứng nhận chuyển về phòng Quản lý đất đai
Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức nộp hồ sơ biết lý do và trả lại hồ sơ theo quy định
Trường hợp đủ điều kiện phòng Quản lý đất đai dự thảo tờ trình, trình lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh xem xét, quyết định
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và dự thảo Quyết định cấp giấy do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định và ký giấy chứng nhận
Bước 4: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển đến, Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định và ký giấy chứng nhận
Bước 5: Sau khi nhận Quyết định và giấy chứng nhận của UBND tỉnh, phòng Quản lý đất đai có trách nhiệm chuyển Quyết định và giấy chứng nhận đến bộ phận một cửa, thông báo cho tổ chức đến nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả theo quy định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 01/ĐK-GCN)
Bản sao Quyết định thành lập tổ chức hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (khi nộp hồ sơ xuất trình bản gốc để đối chiếu)
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có)
Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có)
Trích sao Bộ hồ sơ kiểm kê đất đai theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Đối với tổ chức chưa kê khai trong kỳ Kiểm kê theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg thì nộp các giấy tờ sau:
- Tờ kê khai hiện trạng quản lý sử dụng đất (Phụ lục 3a)
- Trích lục, trích đo hoặc đo đạc chỉnh lý thửa đất, khu đất (Phụ lục 1a, 1b, 2a, 2b)
- Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất (Phụ lục 3b)
Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐK-GCN)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức đang sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-159009-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Bất động sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
29