Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-178039-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3.555.689; Fax: 0240.3.554.778
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
* Mùa hè: + Sáng: từ 7h30 đến 11h00
+ Chiều: Từ 14h00 đến 16h00
* Mùa đông: + Sáng: từ 8h00 đến 11h30
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h00
Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Cá nhân, tổ chức nhận phiếu hẹn trả kết quả (Có ghi rõ ngày hẹn trả kết quả). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp những nội dung chính trình Lãnh đạo Sở xem xét và chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để xử lý.
Bước 2: Phòng Chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ gồm một số nội dung:
- Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần)
- Thẩm định về năng lực hành nghề của đơn vị, cá nhân thiết kế
- Thẩm định về quyền sử dụng đất, hiện trạng (có thể đi thăm, kiểm tra thực địa)
- Thẩm định sự phù hợp của phương án tổng mặt bằng; sự phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt
- Thẩm định sự phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện hành
- Dự thảo giấy phép xây dựng. Trình lãnh đạo Sở ký
- Đóng dấu, chuyển kết quả xuống bộ phận một cửa
Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình phiếu hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.
Yêu cầu hoặc điều kiện 3:
Các công trình xây dựng trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường
Yêu cầu hoặc điều kiện 4:
Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ
Yêu cầu hoặc điều kiện 5:
Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh
Yêu cầu hoặc điều kiện 6:
Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Bản sao (chứng thực) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; kèm theo trích lục bản đồ vị trí lô đất, hoặc trích đo trên thực địa ranh giới lô đất của cơ quan có thẩm quyền quản lý đất đai
Hồ sơ thiết kế công trình do đơn vị có tư cách pháp nhân thiết kế thực hiện (kèm theo báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư đã được duyệt theo quy định hoặc quyết định phê duyệt TK BVTC-TDT công trình); Mỗi bộ hồ sơ gồm có các bản vẽ chính:
-Tổng mặt bằng công trình tỷ lệ 1/200-1/500; kèm theo sơ đồ vị trí hoăc tuyến công trình;
-Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt chủ yếu các công trình tỷ lệ 1/100 -1/200;
-Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100-1/200, chi tiết mặt cắt móng; Sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; Sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải tỷ lệ 1/100-1/200.
- Đối với công trình cải tạo, sửa chữa, ngoài những tài liệu nêu trên hồ sơ xin cấp phép xây dựng còn phải có ảnh chụp hiện trạng công trình cũ và các bản vẽ hiện trạng thể hiện được mặt bằng, mặt cắt các tầng, mặt đứng và biện pháp tháo dỡ (nếu có);
- Đối với công trình nâng tầng phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng, xác định công trình đủ điều kiện nâng tầng hoặc biện pháp gia cố của tổ chức có tư cách pháp nhân
Đối với công trình là di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh đã được công nhận phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
Đối với công trình tôn giáo: Phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban tôn giáo có thẩm quyền
Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng phải có:
+ Mặt bằng tổng thể (Tỷ lệ 1/500-1/5000);
+ Giấy phép của cơ quan Văn hoá - Thông tin Nhà nước có thẩm quyền cấp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép xây dựng 100.000 đồng.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-178039-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21