Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-178040-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố Bắc Giang
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: - 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp công trình thuộc dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông” ban hành kèm theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh thì thời hạn giải quyết là 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3.555.689; Fax: 0240.3.554.778
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
+ Mùa hè: + Sáng: từ 7h30 đến 11h00.
+ Chiều: Từ 14h00 đến 16h00.
+ Mùa đông: + Sáng: từ 8h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h00.
Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Cá nhân, tổ chức nhận phiếu hẹn trả kết quả (Có ghi rõ ngày hẹn trả kết quả). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp những nội dung chính trình Lãnh đạo Sở xem xét và chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để xử lý
Bước 2: Phòng Chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ gồm một số nội dung:
- Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần).
- Thẩm định về năng lực hành nghề của đơn vị, cá nhân thiết kế.
- Thẩm định về quyền sử dụng đất, hiện trạng (có thể đi thăm, kiểm tra thực địa).
- Thẩm định sự phù hợp của phương án tổng mặt bằng; sự phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.
- Thẩm định sự phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện hành.
- Dự thảo giấy phép xây dựng. Trình lãnh đạo Sở ký.
- Đóng dấu, chuyển kết quả xuống bộ phận một cửa
Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình phiếu hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Trường hợp công trình thuộc dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông” ban hành kèm theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh thì cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Văn phòng MCLT (Sở Kế hoạch và Đầu tư); Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng chuyển kết quả sang Văn phòng MCLT (Sở Kế hoạch và Đầu tư). Văn phòng MCLT (Sở Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện trả kết quả và thu lệ phí theo quy định. Thời gian trả kết quả: Theo thời gian ghi trên phiếu hẹn trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện 1:
Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt
Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật
Yêu cầu hoặc điều kiện 3:
Các công trình xây dựng trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường
Yêu cầu hoặc điều kiện 4:
Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ
Yêu cầu hoặc điều kiện 5:
Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh
Yêu cầu hoặc điều kiện 6:
Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị.g) Yêu cầu hoặc điều kiện 7:
Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Bản sao (không cần chứng thực) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; kèm theo trích lục bản đồ vị trí lô đất, hoặc trích đo trên thực địa ranh giới lô đất của cơ quan có thẩm quyền quản lý đất đai.
Khi nộp hồ sơ xin phép xây dựng, chủ đầu tư cần mang theo bản chính những giấy tờ trên để đối chiếu
Hồ sơ thiết kế công trình:
- Đối với công trình thuộc dự án, bản vẽ thiết kế gồm : Bản vẽ thể hiện được mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải (chủ đầu tư có thể nộp thiết kế cơ sở của dự án hoặc thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thay cho các bản vẽ thiết kế nêu trên). Bản vẽ thiết kế phải được ký và đóng dấu đã phê duyệt của người có thẩm quyền hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư; Quyết định phê duyệt dự án; quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (đối với trường hợp xin cấp giấy phép cho hạng mục công trình thuộc dự án).
- Đối với công trình nhà ở riêng lẻ đô thị, bản vẽ thiết kế gồm: Bản vẽ thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng điển hình của công trình. Bản vẽ thiết kế phải có chữ ký của người đứng tên trong đơn xin cấp giấy phép xây dựng công trình.
- Đối với công trình cải tạo, sửa chữa, ngoài những tài liệu nêu trên hồ sơ xin cấp phép xây dựng còn phải có ảnh chụp hiện trạng công trình cũ và các bản vẽ hiện trạng thể hiện được mặt bằng, mặt cắt các tầng, mặt đứng và biện pháp tháo dỡ (nếu có);
- Đối với công trình nâng tầng phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng, xác định công trình đủ điều kiện nâng tầng hoặc biện pháp gia cố của tổ chức có tư cách pháp nhân
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép xây dựng 100.000 đồng.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2, công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND tỉnh quy định.- Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-178040-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28