Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-179925-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp xã.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc hàng tuần.
* Mùa hè:+ Sáng: từ 7h30 đến 11h00.
+ Chiều: Từ 14h00 đến 16h00.
* Mùa đông:+ Sáng: từ 8h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h00.
Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Cá nhân, tổ chức nhận phiếu hẹn trả kết quả (Có ghi rõ ngày hẹn trả kết quả). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp những nội dung chính trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét và giao hồ sơ cho cán bộ phụ trách chuyên môn về xây dựng để xử lý
Bước 2: Cán bộ phụ trách chuyên môn về xây dựng kiểm tra, thẩm định hồ sơ gồm một số nội dung:
- Thẩm định về quyền sử dụng đất, hiện trạng (có thể đi thăm, kiểm tra thực địa).
- Thẩm định sự phù hợp của phương án tổng mặt bằng; sự phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.
- Thẩm định sự phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện hành.
- Dự thảo giấy phép xây dựng. Trình lãnh đạo UBND cấp xã ký.
- Đóng dấu, chuyển kết quả xuống Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình phiếu hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt
Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật
Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Các công trình xây dựng trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường
Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ
Yêu cầu hoặc điều kiện 5: Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu)
Bản sao (có công chứng hoặc không cần công chứng) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; kèm theo trích lục bản đồ vị trí lô đất, hoặc trích đo trên thực địa ranh giới lô đất của cơ quan có thẩm quyền quản lý đất đai.
Nếu giấy tờ về quyền sử dụng đất không có công chứng, khi nộp hồ sơ xin phép xây dựng chủ đầu tư cần mang theo bản chính những giấy tờ trên để đối chiếu
Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình (theo mẫu): Thể hiện rõ các kích thước và diện tích chiếm đất của ngôi nhà, các công trình trên lô đất, khoảng cách tới các công trình xung quanh và các điểm đấu nối điện, thông tin liên lạc, cấp- thoát nước với các công trình hạ tầng kỹ thuật bên ngoài (nếu có). Trên bản vẽ phải ghi rõ tên chủ nhà, địa chỉ nơi ở, địa điểm xây dựng và tên, địa chỉ người vẽ sơ đồ đó.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Tải về
Mẫu Sơ đồ mặt bằng xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí (nếu có) 50.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-179925-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
25