Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-180027-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thoả thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng:
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3.555.689; Fax: 0240.3.554.778
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
* Mùa hè: + Sáng: từ 7h30 đến 11h00
+ Chiều: Từ 14h00 đến 16h00
* Mùa đông: + Sáng: từ 8h00 đến 11h30
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h00
Kiểm tra, nhận hồ sơ từ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đề nghị thoả thuận cấp phép xây dựng (Có ghi rõ ngày hẹn trả kết quả). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp những nội dung chính trình Lãnh đạo Sở xem xét và chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để xử lý
Bước 2: Phòng Chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ gồm một số nội dung:
- Thẩm định về các nội dung xin thoả thuận
- Thẩm định về quyền sử dụng đất
- Thẩm định về hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê quảng cáo
- Thẩm định sự phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt
- Thẩm định sự phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và các quy định hiện hành
- Dự thảo thoả thuận. Trình lãnh đạo Sở ký
- Đóng dấu, chuyển kết quả xuống bộ phận một cửa
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả sang Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch. Thời gian trả kết quả: Theo thời gian ghi trên phiếu hẹn trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Hồ sơ cấp phép phải đảm về nội dung, hình thức theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và các quy định hiện hành khác của nhà nước
- Sau khi nhận được văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Văn hoá-Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo
Văn bản đề nghị thoả thuận
Bản sao (không cần chứng thực) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, kèm theo trích lục bản đồ vị trí lô đất, hoặc trích đo trên thực địa ranh giới lô đất của cơ quan có thẩm quyền quản lý đất đai
Khi nộp hồ sơ xin phép quảng cáo tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở VH- TT- DL, chủ đầu tư thực hiện quảng cáo cần mang theo bản chính những giấy tờ trên để đối chiếu
Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước
Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thỏa thuận xây dựng biển quảng cáo - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-180027-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
14