Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-186962-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tư pháp, Công an tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp có đủ cơ sở xác định quốc tịch Việt Nam, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp xem xét và cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam;
- Trường hợp không đủ cơ sở xác định có quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp đề nghị Bộ Tư pháp, công an tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan tra cứu, kiểm tra, xác minh; trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp, Công an tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan tra cứu, kiểm tra, xác minh có văn bản trả lời, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được kết quả tra cứu, kiểm tra xác minh sở Tư pháp xem xét cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam (nếu xác định được người đó có quốc tịch Nam) hoặc trả lời bằng văn bản cho người đó biết (nếu không đủ cơ sở xác định người yêu cầu có quốc tịch Việt Nam).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tư pháp. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Số 67-Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Trường hợp có đủ cơ sở xác định quốc tịch Việt Nam thì Sở Tư pháp chủ động kiểm tra đối chiếu danh sách những người đã được Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch Việt Nam và danh sách những người bị tước quốc tịch Việt Nam; Trường hợp không đủ cơ sở xác định quốc tịch Việt Nam thì Sở Tư pháp đề nghị Bộ Tư pháp và công an tỉnh nơi người đó đang cư trú hoặc nơi thường trú cuối cùng của người đó ở Việt Nam, cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành tra cứu, kiểm tra, xác minh
Bước 3: Căn cứ kết quả kiểm tra và tra cứu Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản cho người có yêu cầu.
Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam (theo mẫu) kèm theo 02 ảnh 4x6;
Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế
Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ quy định tại Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008: "Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu Việt Nam; Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi” hoặc giấy tờ tương tự do chính quyền cũ trước đây cấp, kể cả giấy khai sinh trong đó không có mục quốc tịch hoặc mục quốc tịch để trống nếu trên đó có ghi họ tên Việt Nam;
Tờ khai lý lịch và các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA: “Bản sao các giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch của ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con; Bản sao giấy tờ có nội dung liên quan đến quốc tịch của đương sự do chế độ cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; Bản sao giấy tờ trên đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp” trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh quốc tịch nêu trên.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-186962-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25