Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-220041-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sự dụng tạm thời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ trong giờ hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố
- Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn ghi rõ ngày giờ trả giấy cấp phép trong giấy hẹn ghi rõ số lượng, thành phần hồ sơ đã nhận. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có nhiệm vụ giải thích, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức cách thức thực hiện nếu các cá nhân, tổ chức chưa rõ đồng thời công bố mức thu phí sử dụng (nếu có)
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả gửi hồ sơ đến bộ phận xử lý, nghiên cứu cấp phép hoặc trả lời (nếu không đủ điều kiện cấp phép). Bộ phận xử lý hoàn thành việc cấp phép hoặc trả lời gửi lại Bộ phận tiếp nhận trước thời điểm hẹn trả ít nhất 01 ngày trong thời hạn giải quyết thủ tục
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận tính phí và tổ chức thu phí theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đối với tập kết rác thải để trung chuyển: Đơn vị được cấp phép là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; Thời điểm cho phép tập kết sau 21h 30’ ngày hôm trước đến trước 05h00’ sáng ngày hôm sau; Khu vực vỉa hè, lòng đường được cấp phép sử dụng tạm thời phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông và các hoạt động bình thường khác của các tổ chức cá nhân, hộ gia đình ở hai bên đường phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị; Phạm vi sử dụng tạm thời một phần lòng đường để thi công công trình ngầm phải đảm bảo phần mặt đường còn lại đủ bố trí một làn xe (≥3,5m). Trong trường hợp phạm vi không đảm bảo đủ bề rộng mặt đường để các phương tiện giao thông qua lại an toàn phải phân làn giao thông theo quy định
- Đối với điểm đỗ xe Taxi: Các điểm đỗ xe taxi không làm cản trở đến lối đi của người đi bộ sang đường, phải cách nút giao thông 20m; Điểm đỗ xe taxi do UBND huyện, thành phố quy định và cấp phép; Khu vực vỉa hè, lòng đường được cấp phép sử dụng tạm thời phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông và các hoạt động bình thường khác của các tổ chức cá nhân, hộ gia đình ở hai bên đường phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị; Phạm vi sử dụng tạm thời một phần lòng đường để thi công công trình ngầm phải đảm bảo phần mặt đường còn lại đủ bố trí một làn xe (≥3,5m). Trong trường hợp phạm vi không đảm bảo đủ bề rộng mặt đường để các phương tiện giao thông qua lại an toàn phải phân làn giao thông theo quy định; Đối với đường hai chiều: lòng đường rộng tối thiểu 10,5m cho phép để xe một bên, tối thiểu 14,0m cho phép để xe hai bên; Đối với đường một chiều: lòng đường rộng tối thiểu 7,5m cho phép để xe bên phải phần xe chạy; Không cản trở các phương tiện tham gia giao thông; không ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hai bên đường phố
Đơn đề nghị cấp Giấy phép (theo mẫu)
Bản vẽ vị trí mặt bằng, diện tích vỉa hè đề nghị được tạm thời sử dụng (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực giấy đăng ký ngành nghề kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản vẽ vị trí mặt bằng, diện tích vỉa hè đề nghị được tạm thời sử dụng
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí tạm dừng tạm đỗ ở lề đư¬ờng đ¬ược phép đỗ theo quy hoạch sử dụng đất, giao thông đ¬ường bộ, đô thị 5.000 đồng/lần đỗ xe

0
35