Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-220044-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quảcủa UBND huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn gia hạn Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ trong giờ hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố nơi cá nhân, tổ chức sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường
- Cán bộ tại bộ phận tiếp nhận, xem xét hồ sơ nếu đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn ghi rõ ngày giờ trả kết quả trong giấy hẹn ghi rõ số lượng, thành phần hồ sơ đã nhận. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có nhiệm vụ giải thích, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức cách thức thực hiện nếu các cá nhân, tổ chức chưa rõ đồng thời công bố mức thu phí sử dụng (nếu có)
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả gửi hồ sơ đến bộ phận xử lý, nghiên cứu chấp thuận gia hạn hoặc trả lời (nếu không đủ điều kiện chấp thuận gia hạn). Bộ phận xử lý hoàn thành việc chấp thuận gia hạn hoặc trả lời gửi lại bộ phận tiếp nhận trước thời điểm hẹn trả ít nhất 01 ngày trong thời gian giải quyết thủ tục
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận tính phí và tổ chức thu phí theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép (theo mẫu)
Giấy phép được cấp lần đầu (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí sử dụng lề đường, bến bãi vào việc KD, DV 2.000 đồng/m2/ngày
Phí tạm dừng tạm đỗ ở lề đường đ¬ược phép đỗ theo quy hoạch sử dụng đất, giao thông đường bộ, đô thị 5.000 đồng/lần đỗ/xe
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đối với hoạt động tập kết rác thải để trung chuyển và điểm đỗ xe taxi - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-220044-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19