Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-227371-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách, Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ỦY ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc hành chính kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kinh phí chi trả trực tiếp cho đối tượng bằng tiền mặt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập gửi phòng Lao động - TB&XH kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập
Bước 2: Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, phòng Lao động - TBXH có trách nhiệm chuyển thanh toán hỗ trợ chi phí học tập kèm theo danh sách cụ thể số lượng, đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập để Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả cho gia đình người học
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập
a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế
c) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, không thuộc các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Đơn xin đề nghị hỗ trợ chi phí học tập
Bản sao công chứng một trong các giấy tờ sau (tùy từng đối tượng)
- Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã vùng cao, các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa
- Giấy xác nhận của bệnh viện huyện, thành phố (hoặc quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện) đối với đối tượng bị tàn tật, khuyết tật và xác nhận của UBND xã đối với hộ có khó khăn về kinh tế
- Giấy xác nhận của UBND xã đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha, mẹ thuộc hộ nghèo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp tiền miễn, giảm học phí
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ chi phí học tập - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-227371-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách, Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
24