Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-228475-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng, Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã và các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện (nơi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận xây dựng lò gạch ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện (nơi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất). Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra xem xét sự đầy đủ, phù hợp của hồ sơ gồm tại mục 1.3.
Nếu hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; hồ sơ được chuyển tới phòng Kinh tế và Hạ tầng để thẩm định
Buớc 2: Phòng Kinh tế và Hạ tầng lập báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định chấp thuận xây dựng:
- Lập báo cáo thẩm định;
- Hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng;
- Báo cáo thẩm định;
- Dự thảo Quyết định chấp thuận xây dựng;
- Dự thảo Thông báo ký quỹ bảo vệ môi trường
Buớc 3: Phòng Kinh tế và Hạ tầng trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt Quyết định chấp thuận xây dựng lò gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải và Thông báo ký quỹ bảo vệ môi trường. Trường hợp không đạt yêu cầu, Chủ tịch UBND huyện có văn bản thông báo giải thích rõ lý do không được chấp thuận.
Buớc 4: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận Quyết định chấp thuận xây dựng lò gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có tên trong danh mục chủ các lò gạch thủ công được phép chuyển đổi sử dụng công nghệ xử lý khí thải do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt
- Áp dụng công nghệ xử lý khí thải được Chủ tịch UBND tỉnh chấp nhận bằng văn bản về giải pháp công nghệ. Có hợp đồng về chuyển giao công nghệ xử lý khí thải (công nghệ đã được UBND tỉnh cho phép áp dụng trên địa bàn tỉnh)
- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê khoán đất và nguồn gốc đất sản xuất gạch, ngói
- Có vị trí mặt bằng và nguồn đất sản xuất hợp pháp; là đất bãi ven sông, đất hoang hóa, đất nông nghiệp đã được phép chuyển đổi mục đích sử dụng; vị trí sản xuất cách khu dân cư gần nhất tối thiểu 300 m, không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và công trình văn hóa, đê điều, thoát lũ ở bãi sông
- Đã lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và được Chủ tịch UBND huyện chấp thuận
- Đã có lò nung đốt gạch thủ công trên địa bàn, phù hợp với yêu cầu lắp đặt thiết bị xử lý khí thải
Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao có chứng thực Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê khoán đất và nguồn gốc đất sản xuất gạch, ngói
Bản sao có chứng thực Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
Bản sao có chứng thực Hợp đồng về chuyển giao công nghệ xử lý khí thải
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27