Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-228485-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng, Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương; các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện (nơi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện (nơi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất). Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra xem xét sự đầy đủ, phù hợp của hồ sơ gồm tại mục 1.3
- Nếu hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; hồ sơ được chuyển tới phòng Kinh tế và Hạ tầng để thẩm định
Buớc 2: Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế công trình. Nội dung kiểm tra:
- Công tác xây dựng, chuyển giao lắp đặt thiết bị công nghệ
- Biển báo cơ sở sản xuất (theo mẫu số 03 kèm theo Quyết định số 189/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang)
- Các điều kiện chuẩn bị hoạt động sản xuất
Lưu ý: Các nội dung trên được đánh giá, xác nhận tại hiện trường và được lập thành biên bản.
- Lập báo cáo thẩm định và dự thảo Giấy phép hoạt động sản xuất:
Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm kiểm tra các hồ sơ:
- Báo cáo thẩm định
- Dự thảo Giấy phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung
- Biên bản làm việc tại hiện trường
- Chứng từ ký quỹ bảo vệ môi trường
- Các hồ sơ khác do chủ hộ nộp
Buớc 3: Phòng Kinh tế và Hạ tầng trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, cấp Giấy phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải. Trường hợp chưa đủ điều kiện, Chủ tịch UBND huyện có văn bản thông báo yêu cầu chủ cơ sở sản xuất hoàn thiện đủ các điều kiện quy định
Buớc 4: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn trả kết quả và nhận Giấy phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Được Chủ tịch UBDN huyện chấp thuận cho xây dựng lò gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải
- Thời gian được phép nung đốt gạch, ngói nung hàng năm được tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 15 tháng 3 năm sau, kết thúc hoạt động sản xuất vào ngày 31/12/2015
- Hết thời hạn sản xuất gạch, ngói nung (31/12/2015), trong thời hạn 60 ngày, chủ cơ sở sản xuất phải tự thực hiện phá dỡ vỏ lò và thực hiện quản lý, sử dụng đất đai theo quy định
Đơn đề nghị cấp phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung (theo mẫu)
Bản sao Quyết định chấp thuận xây dựng của Chủ tịch UBND huyện
Bản sao có chứng thực Biên bản nghiệm thu công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng của chủ cơ sở sản xuất (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực Giấy xác nhận của Ngân hàng thương mại (nơi UBND huyện mở tài khoản) đã nộp tiền ký quỹ
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản nghiệm thu công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng của chủ cơ sở sản xuất
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động sản xuất gạch, ngói
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-228485-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Xây dựng, Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
22