Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-228722-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận văn thư Sở Xây dựng hoặc Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận được thông báo
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Vào sổ tiếp nhận Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung của Văn phòng điều hành, nhà thầu gửi 01 bản thông báo thông tin về văn phòng điều hành qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận văn thư Sở Xây dựng.
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3.555.689; Fax: 0240.3.554.778
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Văn thư báo cáo Lãnh đạo Sở và chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết
Buớc 2: Phòng chuyên môn chịu trách nhiệm:
- Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp về thông tin của văn phòng.
- Thực hiện lưu trữ, theo dõi, quản lý và tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.
Buớc 3: Chuyển văn thư đóng dấu và ban hành
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài phải làm bằng tiếng Việt
- Ngay sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung của Văn phòng điều hành (đăng ký địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail của Văn phòng điều hành và người đại diện với các cơ quan quản lý các lĩnh vực này, nhà thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng nơi lập văn phòng điều hành
Thông báo thành lập Văn phòng điều hành (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21