Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-240733-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:
- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang
+ Điện thoại: 0240. 3 854 466
+ Fax: 0240. 3 829 290
- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả
Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:
- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức
- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực
Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật
+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã
+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật
- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực
- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép
- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành
- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn
- Các thiết bị của nhà máy điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
- Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật
- Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 6 tháng, đơn vị điện lực phải lập hồ sơ theo quy định để đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực
Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)
Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc
Bản sao chứng thực tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện
Bản sao chứng thực giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thuỷ điện). Bản sao công chứng giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện)
Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất
Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phã giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động
Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đó ký
Bản sao chứng thực văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Bản sao chứng thực văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Bản sao chứng thực văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp
Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đó được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện)
Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối
Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện
Bản sao biên bản nghiệm thu nghiệm thu toàn bộ công trình nhà máy điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy
Bản gốc Giấy phép hoạt động phát điện đã được cấp trước đó cần gia hạn
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 700.000đ/lần cấp
Phí thẩm định 1.050.000 đồng Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau: Trong đó: - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép; - Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại; - 0,4: Hệ số điều chỉnh.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-240733-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22