Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-242544-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận trên trang bổ sung giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở tài nguyên và Môi trường.
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần
Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu đăng ký, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các việc sau đây:
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định
- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ
- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
- Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ
- Chuyển hồ sơ yêu cầu đăng ký cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ngay trong ngày làm việc để giải quyết
Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của hồ sơ. Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định
Trường hợp không có căn cứ từ chối đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật
Bước 3: Chuyển giấy chứng nhận đã được xác nhận trên trang bổ sung tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức đến nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận trả kết quả
Trường hợp rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp; rút bớt hoặc bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (bản chính)
- Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên thoả thuận bổ sung, rút bớt tài sản thế chấp, thoả thuận rút bớt, bổ sung, thay thế một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp (bản chính) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên, thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính)
- Văn bản uỷ quyền (nếu có)
Trường hợp thay đổi loại hình doanh nghiệp của bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (bản chính)
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp (bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản đó thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính)
- Văn bản uỷ quyền (nếu có)
- Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký (bản chính)
Trường hợp thay đổi tên của bên nhận thế chấp mà không phải thay đổi loại hình doanh nghiệp hoặc thay đổi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (bản chính)
- Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên thoả thuận thay đổi bên nhận thế chấp (bản chính) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên hoặc thay đổi bên nhận thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản đó thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính)
- Văn bản uỷ quyền (nếu có)
- Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký (bản chính)
Trường hợp thay đổi tên của bên thế chấp
- Đơn đề nghị đăng ký biến động
- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (bản chính)
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thay đổi tên, thay đổi loại hình doanh nghiệp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ cần nộp 02 bản sao để đối chiếu
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính)
- Văn bản uỷ quyền (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thay đổi nội dung thế chấp 60.000đồng/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-242544-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Bất động sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
22