Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-242859-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các trường trung học cơ sở
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng GD&ĐT huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 150 ngày (kể từ ngày tổ chức xét tốt nghiệp)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các Trường nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bước 2: Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ; xem xét, trình Trưởng phòng quyết định; gửi về Trường học
Bước 3: Cá nhân đến nhận kết quả tại Trường học
Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp do chủ tịch Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp nhà trường ký
Biên bản xét công nhận tốt nghiệp
Danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-242859-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23